• Oosteinderweg 6
  • 1981 AP Velsen-Zuid
  • 06-49240064
  • Van Hallstraat 81
  • 1051 HA Amsterdam

Zang

“Zingen met je oren

Een training van de spiertjes van het middenoor (“Earobics”) door gebruik te maken van het Electronisch oor, geeft een grotere gevoeligheid van de klankperceptie. Het rechter oor, het leidende oor, wordt getraind om optimale feedback te kunnen geven op de stem. Elke verandering in het luisterpatroon, leidt tot een onmiddelijke en onbewuste verandering van de manier van zingen, spreken of instrument bespelen.

Alfred A. Tomatis is in staat geweest om, dankzij uitvoerig onderzoek met acteurs, professionele zangers en instrumentalisten, het fundamentele verband te ontdekken tussen het vermogen om klanken te horen en hetvermogen deze te produceren, met de stem.

 In 1957 zijn er drie wetten van het Tomatis Effect wetenschappelijk vastgelegd in Parijs, welke voornamelijk de connectie tussen het oor en de stem aangeven.

  1. Een stem bevat slechts die frequenties, die het oor waarneemt
  2. Geeft men het oor de mogelijkheid, niet of niet correct waargenomen frequenties weer goed te horen, dan verschijnen deze frequenties ook weer in de stem, direkt en onbewust
  3. De over een bepaalde periode voortdurend herhaalde akoestieche stimulatie brengt een blijvende verandering van het gehoor en de spraak tot stand.

Bij een goed functionerend gehoor is het rechteroor licht dominant. Dit is het controlerende oor tijdens het stemgeven. Wanneer het linkeroor dominant is, zou verlies van timbre en zelfs aritmie kunnen.

Met de basistraining wordt een goed controlerend oor getraind, waarna het verder gespecialiseerd kan worden met een AudioVocale Training. Hierbij wordt de driehoek houding-stem-luisteren intensief geoefend en doorgevoerd in daadwerkelijk gebruik van de stem bij spraak en zang Zie ook speciale programma’s.

 

Volwassenen

Laatste nieuws

Verhuisd!

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad. Door alle technische ontwikkelingen bij Tomatis en mijn eigen voorkeuren heb ik besloten om de praktijk IJmuiden voort te zetten op een andere locatie in dezelfde gemeente. Deze is iets kleiner en helemaal wat ik kwalitatief kan en moet bieden. Het sluiten van de logopedie praktijk in 2017 en de opkomst van de mobiele apparatuur maakten een grote ruimte overbodig. Bovendien werd het na 22 jaar tijd om eens alle materialen te schiften en te vernieuwen. lees verder...

Tomatis Luistertherapie bestaaat 20 jaar!

Luistertherapie met mobiele apparatuur

Kon in het verleden de therapie alleen in de praktijk gegeven worden, nu echter is de techniek voortgeschreden en bestaat er mobile apparatuur. De mobiele Talks Up geeft u de mogelijkheid luistertherapie THUIS te volgen lees verder...

Ontvang GRATIS "Oefeningen voor optimaal luisteren" door je aan te melden voor de nieuwsbrief
Behandelingen

Sensorische informatieverwerking
Sensorische informatieverwerking therapie is een behandeling voor kinderen met motorische-, leer- en/of gedragsproblemen lees verder

Luistertraining
Voor de training gestart kan worden vindt er eerst een uitgebreid onderzoek plaats. Daarna een uitgebreid gesprek met de ouders/verzorgers of de cliënt zelf waarbij de problematiek en de te volgen weg worden besproken lees verder

locatie Velsen - Oosteinderweg 6 - 1981 AP Velsen-Zuid tel. 06-49240064
locatie Amsterdam Van Hallstraat 8 1- 1051 HA Amsterdam