• Oosteinderweg 6
  • 1981 AP Velsen-Zuid
  • 06-49240064
  • Van Hallstraat 81
  • 1051 HA Amsterdam

Behandeling voor volwassenen

Ik geloof dat ieder mans een kans verdient gelukkig te zijn en om een actieve, positieve rol te spelen in de maatschappij.
Ik geloof dat communiceren daar een essentiële rol in speelt. Om goed te kunnen communiceren heb je een goede spraak nodig maar ook een goede luisterhouding en genoeg energie. Ik geloof dat de oren meer doen als geluid opvangen en doorgeven. Het is de toegangspoort naar de wereld om ons heen, ons contactlijntje naar de buitenwereld en een dynamo voor onze hersenen. Wanneer dit lijntje er niet is of onderbroken wordt is het moeilijk de wereld te begrijpen en je eigen boodschap naar buiten te brengen. Hierdoor ontstaat een sociaal en emotioneel isolement. Ik geloof dat wanneer het lijntje via het luisteren herstelt het wederzijdse communicatie opent, de nodige energie oplevert en mensen een basis biedt om zich te ontwikkelen tot een maatschappelijk actief mens.

Oorsuizingen: tinnitus

Oorsuizingen treden op als de spieren in het middenoor (hamer en stijgbeugel) moe worden of beschadigd zijn. Men hoort dan de interne geluiden. Vaak is er sprake van terugval in de hoge frequenties lees verder...

Stotteren

Bij stotteren wordt vooral veel getraind met timing van het luisteren naar de eigen spraak. Dat wordt enerzijds gedaan door veel op het spraakmotorische vlak te trainen en het faciliteren van een gezonde rechter oordominatie lees verder...

Burn-out

Om tegenwoordig succes te hebben en te kunnen omgaan met de vele complexe problemen die om ze maatschappij met zich meebrengt en een bevredigend en zinvol beroeps- en familieleven te leiden dienen we creatief en positief te zijn lees verder...

Concentratie

Stimulatie van het oor leidt altijd tot verhoging van de creativiteit, levenslust en vitaliteit. Kinderen, volwassenen en vooral senioren die de Tomatis luistertraining volgen hebben meer oog voor de schoonheid van de natuur, muziek en kunst lees verder...

Stress, depressieve gevoelens

Luistertraining werkt op blokkades in de waarneming door het stimuleren van de hersenen (neurofysiologie), waardoor auditieve prikkels beter worden verwerkt en men zich niet meer afsluit lees verder...

Zang

Een training van de spiertjes van het middenoor (“Earobics”) door gebruik te maken van het Electronisch oor, geeft een grotere gevoeligheid van de klankperceptie. Het rechter oor, het leidende oor, wordt getraind om optimale feedback te kunnen geven op de stem lees verder...

Volwassenen

Laatste nieuws

Verhuisd!

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad. Door alle technische ontwikkelingen bij Tomatis en mijn eigen voorkeuren heb ik besloten om de praktijk IJmuiden voort te zetten op een andere locatie in dezelfde gemeente. Deze is iets kleiner en helemaal wat ik kwalitatief kan en moet bieden. Het sluiten van de logopedie praktijk in 2017 en de opkomst van de mobiele apparatuur maakten een grote ruimte overbodig. Bovendien werd het na 22 jaar tijd om eens alle materialen te schiften en te vernieuwen. lees verder...

Tomatis Luistertherapie bestaaat 20 jaar!

Luistertherapie met mobiele apparatuur

Kon in het verleden de therapie alleen in de praktijk gegeven worden, nu echter is de techniek voortgeschreden en bestaat er mobile apparatuur. De mobiele Talks Up geeft u de mogelijkheid luistertherapie THUIS te volgen lees verder...

Ontvang GRATIS "Oefeningen voor optimaal luisteren" door je aan te melden voor de nieuwsbrief
Behandelingen

Sensorische informatieverwerking
Sensorische informatieverwerking therapie is een behandeling voor kinderen met motorische-, leer- en/of gedragsproblemen lees verder

Luistertraining
Voor de training gestart kan worden vindt er eerst een uitgebreid onderzoek plaats. Daarna een uitgebreid gesprek met de ouders/verzorgers of de cliŽnt zelf waarbij de problematiek en de te volgen weg worden besproken lees verder

locatie Velsen - Oosteinderweg 6 - 1981 AP Velsen-Zuid tel. 06-49240064
locatie Amsterdam Van Hallstraat 8 1- 1051 HA Amsterdam