• Oosteinderweg 6
  • 1981 AP Velsen-Zuid
  • 06-49240064
  • Van Hallstraat 81
  • 1051 HA Amsterdam

Dyslexie / leerproblemen

"Tell me how you speak, read and write and I will tell you how you listen"

Alfred A. Tomatis

De Tomatis methode traint een optimalede koppeling tussen het horen van klanken en het zien van de letters.  Het oor wordt eerst vrij van eventuele blokkades gemaakt waardoor taal kan worden geanalyseerd en geproduceerd. Het rechter oor wordt getraind om taaltaken te leiden. De oor dominantie wordt naar rechts geswitched bij het opnemen, verwerken en produceren van zowel gesproken als geschreven taal.

Paradox: een leerling welke problemen heeft op school is vaak een erg slim kind. 60% van de schoolkinderen heeft leerproblemen. De verklaring voor deze problematiek is duidelijk. Iedereen is het erover eens dat aan de basis hiervan een communicatieprobleem ligt. Een kind dat zich niet kan concentreren, dat langzaam de taal leert en gedragsproblemen heeft, heeft zijn wens tot luisteren onderdrukt of beperkt.

Om te kunnen lezen en schrijven moet je in staat zijn klanken te decoderen, te analyseren en te reproduceren met een oor dat vrij is van blokkades. Het oor speelt een fundamentele rol, niet alleen zorgt het voor de balans in het lichaam maar het is een essentiële brug naar het leren van taal.

De training met het "Elektronische Oor" optimaliseert het leervermogen door stimulering van de hersenen en doet het oor weer luisteren. Storingen in het luistervermogen kunnen leiden tot leer-, spraak-, en ontwikkelingsstoornissen als: dyslexie, stotteren, gebrek aan motivatie, traagheid, aandacht- en concentratiestoornissen, ADD en ADHD.

Dr. Tomatis ontdekte dat het oor een belangrijke rol speelt in de taalontwikkeling. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat kinderen al horen in de baarmoeder. Na de geboorte ontwikkelt de taal zich door het luisteren naar de taal van de ouders. Door imitatie en spel leren zij de frequenties van de moedertaal op te nemen. Alleen een goede informatieverwerking van de gesproken taal maakt het mogelijk om goede schrijf- en leesvaardigheden te ontwikkelingen. Een goed oor is daarom een sleutelelement om de taal machtig te worden. Maar, net zoals je kunt kijken zonder te zien, kan je ook horen zonder te luisteren. Luisteren vereist tevens het verlangen om je op geluiden te richten. Dr. Tomatis identificeert dit gebrek aan motivatie/verlangen om te luisteren als de grote oorzaak van leerproblemen. Slecht luisteren veroorzaakt slecht leren.

Om goed te kunnen luisteren, moet het oor in staat zijn om de klanken correct te analyseren. Geluiden zijn vaak erg complex en bestaan uit een mix van hoge en lage frequenties. Het oor moet in staat zijn om deze frequenties te onderscheiden. Dyslectische kinderen kunnen dit niet. Daarom praten zij vaak monotoon, weifelend en verward en draaien zij de letters vaak om. Het kind vertoont met spelling en lezen dezelfde gebreken. Zowel lezen als schrijven vereist dat we een grafisch symbool/teken kunnen associëren met een klank. Je moet in je hoofd kunnen horen wat je ziet. Zo lezen we met onze oren. Dit wordt moeilijk dan wel onmogelijk als de klanken niet goed van elkaar onderscheiden worden.

Dr. Tomatis heeft ook ontdekt dat we net als een dominante hand, een dominant oog etc. ook een dominant oor hebben. Het rechter oor moet het dominante oor zijn, want de transmissie van geluid naar het taalcentrum in de linkerhersenhelft is veel korter dan via het linker oor.

Hoe ontstaan deze luisterstoornissen? Dr. Tomatis stelt: "Alle kinderen hebben bij de geboorte het vermogen om goed te luisteren" Er zijn echter veel redenen op te noemen die ons luistergedrag aantasten: oorontstekingen, een vroege scheiding van de moeder, een ongeluk of emotionele spanning in de kindertijd. Het kind zal zich daardoor afsluiten van de wereld van het luisteren en de wereld van de communicatie. Het kind gaat de wereld door zijn eigen verdraaide filters aanschouwen en komt terecht in een "dyslectische wereld", afgesloten van zijn familie, vrienden, het schoolsysteem en van zichzelf.

Dyslexie houdt niet alleen een leerprobleem in, maar tevens een verstoring van de persoonlijke ontwikkeling.

Kinderen

Laatste nieuws

Verhuisd!

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad. Door alle technische ontwikkelingen bij Tomatis en mijn eigen voorkeuren heb ik besloten om de praktijk IJmuiden voort te zetten op een andere locatie in dezelfde gemeente. Deze is iets kleiner en helemaal wat ik kwalitatief kan en moet bieden. Het sluiten van de logopedie praktijk in 2017 en de opkomst van de mobiele apparatuur maakten een grote ruimte overbodig. Bovendien werd het na 22 jaar tijd om eens alle materialen te schiften en te vernieuwen. lees verder...

Tomatis Luistertherapie bestaaat 20 jaar!

Luistertherapie met mobiele apparatuur

Kon in het verleden de therapie alleen in de praktijk gegeven worden, nu echter is de techniek voortgeschreden en bestaat er mobile apparatuur. De mobiele Talks Up geeft u de mogelijkheid luistertherapie THUIS te volgen lees verder...

Ontvang GRATIS "Oefeningen voor optimaal luisteren" door je aan te melden voor de nieuwsbrief
Behandelingen

Sensorische informatieverwerking
Sensorische informatieverwerking therapie is een behandeling voor kinderen met motorische-, leer- en/of gedragsproblemen lees verder

Logopedie
Praten is wel een zeer alledaagse menselijke bezigheid. Des te erger als er iets mis mee is: een vreemd geluid, onverstaanbaar, geen woord over de lippen kunnen krijgen lees verder


Luistertraining
Voor de training gestart kan worden vindt er eerst een uitgebreid onderzoek plaats. Daarna een uitgebreid gesprek met de ouders/verzorgers of de cliŽnt zelf waarbij de problematiek en de te volgen weg worden besproken lees verder

locatie Velsen - Oosteinderweg 6 - 1981 AP Velsen-Zuid tel. 06-49240064
locatie Amsterdam Van Hallstraat 8 1- 1051 HA Amsterdam